ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน