ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่งไหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน