ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 038
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน