ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองจั่น สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านพุบอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  
11 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน