ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 67.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64.67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 62 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน