ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งไหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านท่าว้า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน