ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองจั่น สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบะลังกา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน