ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองจั่น สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน