ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านพยอมงาม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 10  
14 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน