ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งไหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพุบอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 67 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน