ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งไหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91.98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพุบอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84.65 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.65 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80.98 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78.65 เงิน 7  
8 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77.65 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76.64 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน