ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพรหมณี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน