ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพุพรหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน