ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพุบอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87.65 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85.90 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82.10 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75.32 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75.31 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74.99 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน