ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านพยอมงาม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน