ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านพุพรหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77.33 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74.67 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน