ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 022
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพุบอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านรางขาม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน