ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน