ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสําโรง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพรหมณี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช สพป. กาญจนบุรี เขต 4 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน