ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองสําโรง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน