ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพุพรหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน