ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94.55 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91.32 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91.32 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90.99 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87.99 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87.99 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87.32 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83.99 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านพยอมงาม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83.99 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78.99 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน