ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพรหมณี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86.32 ทอง 7  
8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85.99 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85.65 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83.99 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82.99 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านพุบอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82.32 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน