ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพรหมณี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87.32 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86.99 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86.98 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85.65 ทอง 7  
8 โรงเรียนเสรี-สมใจ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.32 ทอง 8  
9 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.31 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน