ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพุพรหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน