ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพุพรหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน