ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 62 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน