ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 52 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านบะลังกา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 48 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านรางขาม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 48 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนเสรี-สมใจ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 48 เข้าร่วม 8  
11 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 40 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 30 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 24 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน