ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 132
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 40 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านรางขาม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 36 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 36 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 34 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 32 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 30 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 24 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 20 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 20 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 16 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 14 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน