ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 52 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 44 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านพุบอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 41 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 39 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 36 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 32 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 29 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 27 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. กาญจนบุรี เขต 4 26 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน