ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองสําโรง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขามุสิ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 63.50 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 48 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านพุบอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 42 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 21 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 20 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน