ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 53 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน