ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองจั่น สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86.64 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเข้ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83.31 ทอง 4  
5 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.61 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79.65 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77.55 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบะลังกา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77.25 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านพุพรหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75.35 เงิน 12  
13 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71.19 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64.75 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน