ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านรางขาม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพรหมณี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  
7 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  
8 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน