เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83.30 ทอง 4
5 บ้านท่าว้า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 5


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 790
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 4
5 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง 5
6 บ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 6
7 ราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 7
8 บ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 8


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82.33 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 4
5 เขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 63.67 ทองแดง 5
6 บ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -
7 ราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง 4
5 บ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79 เงิน 5
6 เขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77.33 เงิน 6
7 ราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 7
8 บ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74.33 เงิน 8


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 005
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 4


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 372
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองจั่น สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำคลุ้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 4
5 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 4
6 บ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 6
7 อนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 7
8 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 8
9 บ้านพุบอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 9
10 บ้านกรับใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -
11 บ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองย่างช้าง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองขอนเทพพนม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 4
5 บ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 5
6 บ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 7
8 บ้านหนองหว้า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองตาเดช สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 333
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 736
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำคลุ้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 5
6 บ้านหนองขอนเทพพนม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 5
7 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 5
8 อนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 5
9 บ้านหนองจั่น สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 9
10 บ้านบะลังกา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 66 ทองแดง 10
11 บ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 66 ทองแดง 10
12 บ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 61 ทองแดง 12
13 บ้านกรับใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79 เงิน 4
5 บ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 5


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 398
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านยางสูง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 338
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 337
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำลาด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหว้า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 314
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 166
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองประดู่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง 5
6 ราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง 5
7 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง 7
8 บ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 8
9 วัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 156
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 4
5 บ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 5
6 ราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 5
7 บ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -
8 บ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 155
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95.66 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพรหมณี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87.32 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86.99 ทอง 5
6 บ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86.98 ทอง 6
7 บ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85.65 ทอง 7
8 เสรี-สมใจ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.32 ทอง 8
9 ราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.31 ทอง 9
10 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 144
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองประดู่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -
5 บ้านหนองไผ่ล้อม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 141
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาหินตั้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพุพรหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองไก่ต่อ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองนกแก้ว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 4
5 บ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 4
6 บ้านหนองตาเดช สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 6
7 บ้านไร่เจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 6
8 อนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 8
9 บ้านหนองกะหนาก สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 9
10 บ้านหนองไผ่ล้อม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 10
11 บ้านหนองโพธิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 737
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองขอนเทพพนม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน 4
5 บ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70.66 เงิน 5
6 บ้านน้ำโจน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 69.66 ทองแดง 6
7 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68 ทองแดง 7
8 บ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64.33 ทองแดง 8
9 บ้านกรับใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -
10 วัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 024
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองโพธิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไร่เจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขานางสางหัว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองนกแก้ว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง 4
5 วัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84.33 ทอง 5
6 บ้านหนองกร่าง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79.67 เงิน 6
7 บ้านห้วยหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78.67 เงิน 7
8 บ้านพุพรหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77.33 เงิน 8
9 บ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77.33 เงิน 8
10 บ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75.33 เงิน 10
11 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74.67 เงิน 11
12 เขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74.67 เงิน 11


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 103
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาหินตั้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 บ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง 5
6 บ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 6
7 บ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79 เงิน 7


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 028
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองโพธิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขานางสางหัว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองโสน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 4
5 บ้านพุพรหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 6
7 บ้านหนองตาเดช สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 6
8 บ้านหนองหว้า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 6
9 บ้านหนองนกแก้ว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 5
6 บ้านหนองประดู่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง 6
7 บ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง 7


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 102
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาหินตั้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำคลุ้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองมะสัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 4
5 บ้านช่องด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน 5
6 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน 6
7 บ้านหนองขอนเทพพนม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน 6
8 บ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน 6
9 บ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72 เงิน 9
10 บ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 53 เข้าร่วม 10


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 247
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -
5 เขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -