สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 24 12 18 54
2 ชุมชนบ้านหลุมรัง 21 12 5 38
3 บ้านตลุงเหนือ 14 7 5 26
4 อนุบาลหนองปรือ 10 8 10 28
5 บ้านหนองปลิง 7 2 3 12
6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 7 2 2 11
7 บ้านหนองเตียน 6 9 2 17
8 บ้านหนองเค็ด 6 8 5 19
9 บ้านวังด้ง 6 6 3 15
10 บ้านหนองแสลบ 6 3 3 12
11 บ้านลําอีซู 5 5 9 19
12 บ้านหนองรี 5 5 3 13
13 บ้านเขาหินตั้ง 5 5 1 11
14 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 5 4 1 10
15 อนุบาลบ่อพลอย 5 3 4 12
16 อนุบาลวัดเลาขวัญ 5 1 1 7
17 เขาวงพระจันทร์ 4 3 4 11
18 บ้านหลังเขา 4 1 4 9
19 ประชาพัฒนา 4 0 0 4
20 ราษฎร์บํารุงธรรม 3 6 2 11
21 บ้านเขาแหลม 3 4 5 12
22 บ้านเสาหงส์ 3 4 0 7
23 บ้านหนองขอน 3 2 4 9
24 บ้านหนองมะสัง 3 2 2 7
25 บ้านหนองนกแก้ว 3 2 0 5
26 บ้านน้ำลาด 3 0 0 3
27 วัดใหม่ภูมิเจริญ 2 5 1 8
28 บ้านตรอกสะเดา 2 4 3 9
29 บ้านพรหมณี 2 2 1 5
30 บ้านหนองไก่ต่อ 2 2 1 5
31 บ้านน้ำโจน 2 1 2 5
32 บ้านหนองกุ่ม 2 1 1 4
33 บ้านหนองงูเห่า 2 1 0 3
34 บ้านช่องด่าน 2 0 1 3
35 บ้านโป่งไหม 2 0 0 2
36 บ้านหนองโพธิ์ 2 0 0 2
37 บ้านหนองจั่น 2 0 0 2
38 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1 6 2 9
39 บ้านสามยอด 1 5 4 10
40 บ้านหนองประดู่ 1 2 4 7
41 บ้านหนองปลาไหล 1 2 3 6
42 บ้านพุบอน 1 2 3 6
43 บ้านพุพรหม 1 2 2 5
44 บ้านหนองกร่าง 1 2 0 3
45 บ้านหนองกระทุ่ม 1 1 2 4
46 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1 1 0 2
47 บ้านหนองปรือ 1 1 0 2
48 บ้านหนองตาเดช 1 1 0 2
49 บ้านไร่เจริญ 1 1 0 2
50 บ้านหนองกะหนาก 1 1 0 2
51 บ้านหนองขอนเทพพนม 1 0 1 2
52 บ้านหนองเข้ 1 0 0 1
53 บ้านวังใหญ่ 1 0 0 1
54 วัดหนองไม้เอื้อย 1 0 0 1
55 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 1
56 บ้านหนองแกประชาสรรค์ 0 4 2 6
57 บ้านยางสูง 0 4 1 5
58 บ้านหนองใหญ่ 0 3 1 4
59 บ้านกรับใหญ่ 0 3 0 3
60 บ้านน้ำคลุ้ง 0 2 2 4
61 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 1 2 3
62 บ้านหนองสําโรง 0 1 2 3
63 บ้านหนองผักแว่น 0 1 1 2
64 บ้านเขามุสิ 0 1 1 2
65 หมู่บ้านป่าไม้ 0 1 0 1
66 เสรี-สมใจ 0 1 0 1
67 บ้านหนองย่างช้าง 0 1 0 1
68 บ้านสระเตยพัฒนา 0 0 2 2
69 บ้านหนองโสน 0 0 2 2
70 บ้านหนองหว้า 0 0 2 2
71 บ้านเขานางสางหัว 0 0 2 2
72 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 0 0 1 1
73 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 0 0 1 1
74 บ้านหนองตาก้าย 0 0 1 1
75 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0
76 บ้านพยอมงาม 0 0 0 0
77 บ้านบึงหัวแหวน 0 0 0 0
78 บ้านหนองแกใน 0 0 0 0
79 บ้านบะลังกา 0 0 0 0
80 บ้านเขาแดง 0 0 0 0
81 บ้านรางขาม 0 0 0 0
82 บ้านท่าว้า 0 0 0 0
83 บ้านห้วยหวาย 0 0 0 0
84 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 0 0
85 บ้านหนองหมู 0 0 0 0
86 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0
87 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 0 0
88 บ้านหนองไก่เหลือง 0 0 0 0
89 บ้านชุมนุมพระ 0 0 0 0
90 บ้านทุ่งกระบ่ำ 0 0 0 0
รวม 210 182 150 542

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]