สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 21 31 27
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 61 123 89
3 005 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 13 25 20
4 013 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 5 5 5
5 011 โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 1 1 1
6 012 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 8 17 11
7 014 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 21 37 29
8 015 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 35 64 46
9 017 โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 1 6 1
10 018 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 2 11 5
11 016 โรงเรียนบ้านท่าว้า 3 5 3
12 019 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 7 13 7
13 021 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 12 27 13
14 020 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 8 22 13
15 022 โรงเรียนบ้านบะลังกา 10 22 13
16 023 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 4 9 5
17 025 โรงเรียนบ้านพยอมงาม 6 11 9
18 026 โรงเรียนบ้านพรหมณี 13 23 18
19 027 โรงเรียนบ้านพุบอน 11 18 16
20 028 โรงเรียนบ้านพุพรหม 10 31 15
21 029 โรงเรียนบ้านยางสูง 13 34 17
22 030 โรงเรียนบ้านรางขาม 4 8 6
23 031 โรงเรียนบ้านรางพยอม 0 0 0
24 033 โรงเรียนบ้านลําอีซู 42 91 67
25 034 โรงเรียนบ้านวังด้ง 29 44 37
26 035 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 9 25 16
27 036 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 11 24 18
28 037 โรงเรียนบ้านสามยอด 34 67 50
29 039 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 23 29 29
30 040 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 7 16 12
31 041 โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 6 25 13
32 042 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 7 11 10
33 048 โรงเรียนบ้านหนองขอน 30 92 52
34 047 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 14 22 19
35 051 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 8 18 14
36 052 โรงเรียนบ้านหนองจั่น 5 14 6
37 053 โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 1 2 2
38 054 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 9 19 16
39 056 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 13 47 25
40 057 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 16 36 26
41 058 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 11 19 14
42 059 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 22 61 37
43 060 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 37 61 53
44 061 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 8 17 12
45 062 โรงเรียนบ้านหนองผือ 0 0 0
46 066 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 12 28 20
47 065 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 3 2
48 067 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 1 1 1
49 068 โรงเรียนบ้านหนองรี 29 87 50
50 069 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1 1 1
51 072 โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 6 14 11
52 073 โรงเรียนบ้านหนองหมู 2 5 3
53 074 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 18 28 25
54 075 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 0 0 0
55 076 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 13 18 17
56 049 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 4 15 8
57 050 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 32 64 50
58 055 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 32 78 56
59 044 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 18 31 24
60 043 โรงเรียนบ้านหนองแกใน 3 4 4
61 070 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 28 47 38
62 064 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 8 16 13
63 071 โรงเรียนบ้านหนองโสน 14 20 16
64 077 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 9 20 15
65 078 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 1 1
66 045 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 17 40 30
67 046 โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง 1 1 1
68 063 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 11 39 21
69 080 โรงเรียนบ้านหลังเขา 25 37 35
70 081 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 4 8 5
71 007 โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 3 6 3
72 008 โรงเรียนบ้านเขามุสิ 3 5 4
73 009 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 13 37 24
74 006 โรงเรียนบ้านเขาแดง 4 7 7
75 010 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 23 49 39
76 038 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 14 33 23
77 024 โรงเรียนบ้านโป่งไหม 7 11 11
78 032 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 7 19 12
79 082 โรงเรียนประชาพัฒนา 7 23 10
80 083 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 82 174 128
81 084 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 36 59 36
82 085 โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 3 5 5
83 086 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 22 45 33
84 087 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 2 7 4
85 088 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 21 43 32
86 090 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 5 16 5
87 091 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 38 82 59
88 092 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 27 63 30
89 093 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 57 94 79
90 001 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 33 65 54
91 089 โรงเรียนเสรี-สมใจ 3 3 3
92 004 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 21 50 35
93 079 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 0 0 0
94 094 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 19 84 30
รวม 1351 2869 2010
4879

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]