แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 82 61 74.39% 14 17.07% 2 2.44% 5 6.1% 82
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 61 48 80% 8 13.33% 2 3.33% 2 3.33% 60
3 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 57 40 70.18% 9 15.79% 6 10.53% 2 3.51% 57
4 โรงเรียนบ้านลําอีซู 42 28 71.79% 6 15.38% 3 7.69% 2 5.13% 39
5 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 38 25 65.79% 8 21.05% 4 10.53% 1 2.63% 38
6 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 35 25 71.43% 8 22.86% 1 2.86% 1 2.86% 35
7 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 32 24 77.42% 5 16.13% 2 6.45% 0 0% 31
8 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 36 22 64.71% 10 29.41% 2 5.88% 0 0% 34
9 โรงเรียนบ้านหนองรี 29 22 75.86% 3 10.34% 3 10.34% 1 3.45% 29
10 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 32 22 68.75% 2 6.25% 7 21.88% 1 3.13% 32
11 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 37 21 56.76% 10 27.03% 5 13.51% 1 2.7% 37
12 โรงเรียนบ้านวังด้ง 29 19 67.86% 5 17.86% 2 7.14% 2 7.14% 28
13 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 33 17 58.62% 7 24.14% 4 13.79% 1 3.45% 29
14 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 28 17 62.96% 6 22.22% 3 11.11% 1 3.7% 27
15 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 27 15 60% 6 24% 3 12% 1 4% 25
16 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 23 15 65.22% 5 21.74% 2 8.7% 1 4.35% 23
17 โรงเรียนบ้านสามยอด 34 14 45.16% 9 29.03% 8 25.81% 0 0% 31
18 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 22 14 66.67% 4 19.05% 2 9.52% 1 4.76% 21
19 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 19 14 77.78% 2 11.11% 2 11.11% 0 0% 18
20 โรงเรียนบ้านหลังเขา 25 13 52% 5 20% 3 12% 4 16% 25
21 โรงเรียนบ้านหนองขอน 30 12 44.44% 8 29.63% 3 11.11% 4 14.81% 27
22 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 21 12 57.14% 8 38.1% 1 4.76% 0 0% 21
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 21 12 57.14% 7 33.33% 2 9.52% 0 0% 21
24 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 22 12 54.55% 4 18.18% 4 18.18% 2 9.09% 22
25 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 21 12 66.67% 2 11.11% 3 16.67% 1 5.56% 18
26 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 23 11 47.83% 7 30.43% 5 21.74% 0 0% 23
27 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
28 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
29 โรงเรียนบ้านพรหมณี 13 11 91.67% 0 0% 0 0% 1 8.33% 12
30 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 18 10 58.82% 5 29.41% 0 0% 2 11.76% 17
31 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 17 9 52.94% 7 41.18% 1 5.88% 0 0% 17
32 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 13 9 81.82% 0 0% 2 18.18% 0 0% 11
33 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 21 8 42.11% 5 26.32% 4 21.05% 2 10.53% 19
34 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 18 8 44.44% 4 22.22% 5 27.78% 1 5.56% 18
35 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 14 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
36 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 16 7 50% 4 28.57% 3 21.43% 0 0% 14
37 โรงเรียนบ้านยางสูง 13 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 3 23.08% 13
38 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 11 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
39 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 13 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
40 โรงเรียนบ้านพุพรหม 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านพุบอน 11 7 63.64% 1 9.09% 0 0% 3 27.27% 11
42 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 12 7 58.33% 0 0% 3 25% 2 16.67% 12
43 โรงเรียนประชาพัฒนา 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
44 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 11 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
45 โรงเรียนบ้านโป่งไหม 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 8 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านหนองโสน 14 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
48 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 13 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
49 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 11 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
50 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
51 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
52 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
53 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
54 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 14 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 13
56 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
57 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านพยอมงาม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
60 โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
62 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
63 โรงเรียนบ้านหนองจั่น 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
65 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านหนองแกใน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านเขามุสิ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านบะลังกา 10 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
73 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 9 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
74 โรงเรียนบ้านเขาแดง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
75 โรงเรียนบ้านรางขาม 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
76 โรงเรียนเสรี-สมใจ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
77 โรงเรียนบ้านท่าว้า 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านหนองหมู 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
90 โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]