::sp-kri4

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2561

 

006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

1. 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 2. 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
3. 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 4. 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
5. 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 6. 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
7. 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 8. 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
9. 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 10. 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
11. 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 12. 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
13. 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 14. 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
15. 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]