::sp-kri4

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2561

 

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 2. 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
3. 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 4. 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
5. 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 6. 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
7. 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 8. 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
9. 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 10. 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
11. 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 12. 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
13. 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 14. 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
15. 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 16. 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
17. 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 18. 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]