::sp-kri4

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2561

 

002 คณิตศาสตร์

1. 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 2. 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
3. 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4. 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
5. 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6. 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
7. 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 8. 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
9. 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 10. 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
11. 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12. 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
13. 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 14. 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
15. 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 16. 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
17. 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 18. 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
19. 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]