::sp-kri4

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2561

 

014 การงานอาชีพ

1. 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 2. 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
3. 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 4. 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
5. 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 6. 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
7. 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 8. 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
9. 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 10. 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
11. 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 12. 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
13. 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 14. 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
15. 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 16. 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
17. 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 18. 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]