::sp-kri4

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

013 หุ่นยนต์

1.  243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 2.  247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
3. 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 4. 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
5. 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 6. 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
7. 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 8. 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]