::sp-kri4

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2561

 

010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 2. 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
3. 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 4. 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
5. 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 6. 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
7. 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 8. 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
9. 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 10. 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]