::sp-kri4

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2561

 

001 ภาษาไทย

1. 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 2. 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
3. 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 4. 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
5. 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 6. 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
7. 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 8. 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
9. 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 10. 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
11. 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 12. 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
13. 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 14. 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
15. 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 16. 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
17. 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 18. 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
19. 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]