ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 097
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 89.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองบอน สพป. จันทบุรี เขต 2 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป. นนทบุรี เขต 1 82.65 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหินดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77.32 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกสะแบง สพป. สระแก้ว เขต 2 74.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดดอนทราย สพป. ราชบุรี เขต 2 68.31 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 66.98 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 65.32 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย สพป. สระบุรี เขต 1 63.99 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 62.99 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน