ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 90.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 90.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 90.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 90.20 ทอง 6  
8 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 88.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 88.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 87.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 87.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 85.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท 84.80 ทอง 14  
16 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง สพป. ตราด 81.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 81.20 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 80.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 80.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดสะแกราบ สพป. ลพบุรี เขต 1 80.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 79.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 79.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนดาราจรัส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนเชาวน์วัศ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77.20 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 77 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดรุ้ง สพป. อ่างทอง 76.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76.60 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม สพป. ราชบุรี เขต 2 76.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 76 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป. สระบุรี เขต 2 75.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ สพป. นครปฐม เขต 1 74.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 74.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 74.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนดรุณาราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 74 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 73.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 73.80 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 73.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 73.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 72.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 72.60 เงิน 40  
42 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว สพป. กรุงเทพมหานคร 72 เงิน 42  
43 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 72 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านประตง สพป. จันทบุรี เขต 2 71 เงิน 44  
45 โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป. ปทุมธานี เขต 1 70.40 เงิน 45  
46 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ ๑๓๒) สพป. สระบุรี เขต 1 67.80 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 66.80 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. ลพบุรี เขต 2 65.80 ทองแดง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน