ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 93.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 87.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 86.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 85.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดประชาบำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 83.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม สพป. ลพบุรี เขต 2 82.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร สพป. ลพบุรี เขต 1 82.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเขตเมือง สพป. สมุทรสงคราม 82.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน สพป. ระยอง เขต 2 81.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดจันทน์ สพป. ชัยนาท 76.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 76.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) สพป. อ่างทอง 76.20 เงิน 15  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 75.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 75.80 เงิน 17  
19 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ราชบุรี เขต 1 74.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป. สระบุรี เขต 2 74.80 เงิน 21  
23 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 74.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ สพป. สิงห์บุรี 73.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดหนองหอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 66.40 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 66.40 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 66.40 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 66.20 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 66 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 66 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 66 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 65.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65.80 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. ชลบุรี เขต 1 65.60 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65.60 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนนันทนวิทย์ สพป. ชลบุรี เขต 2 65.40 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 65.40 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนสาธิต-นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สพป. ปทุมธานี เขต 2 65.40 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนวัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 65.20 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 64.80 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร 64.60 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 64 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 63.80 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 63.20 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 62.40 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60.80 ทองแดง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน