ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 084
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. สระแก้ว เขต 2 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท สพป. ชัยนาท 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองมะค่า สพป. ราชบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป. ลพบุรี เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 90.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโป่งแรด สพป. จันทบุรี เขต 1 90.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 88.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 88.67 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สระแก้ว เขต 1 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป. ชลบุรี เขต 3 88 ทอง 10  
13 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ สพป. นนทบุรี เขต 1 87.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 87.67 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 87.67 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 87.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 86.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สพป. ตราด 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 86 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 86 ทอง 19  
22 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 86 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านศรีประชา สพป. ระยอง เขต 2 85.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 85.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 85.33 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 85 ทอง 26  
27 โรงเรียนประชาวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต 2 85 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านตะวันจาก สพป. สมุทรสงคราม 84.67 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านบางเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 84.33 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ สพป. ปทุมธานี เขต 2 84.33 ทอง 29  
31 โรงเรียนวัดบ้านลำ สพป. สิงห์บุรี 84.33 ทอง 29  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 83.67 ทอง 33  
34 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 83.67 ทอง 33  
35 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 83.67 ทอง 33  
36 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า สพป. สระบุรี เขต 2 83.33 ทอง 36  
37 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ สพป. ปทุมธานี เขต 1 83 ทอง 37  
38 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพป. ชลบุรี เขต 1 81.67 ทอง 38  
39 โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 81.33 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ สพป. ระยอง เขต 1 81 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 80 ทอง 41  
42 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 41  
43 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง 41  
44 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 79.33 เงิน 44  
45 โรงเรียนวัดสำเภาทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 78.67 เงิน 45  
46 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 78.33 เงิน 46  
47 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 76.67 เงิน 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน