ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 813
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจี้ยไช้ สพป. ราชบุรี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตังเอ็ง สพป. จันทบุรี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภารตวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนวุฒิวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 91 ทอง 4  
7 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา สพป. ชลบุรี เขต 3 91 ทอง 4  
8 โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91 ทอง 4  
9 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 91 ทอง 4  
10 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 91 ทอง 4  
11 โรงเรียนราษฎร์วิทยา สพป. เพชรบุรี เขต 1 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 90 ทอง 11  
13 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนเอกดรุณ สพป. นครปฐม เขต 2 89 ทอง 13  
15 โรงเรียนคลองสอง สพป. ปทุมธานี เขต 1 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา สพป. สมุทรสาคร 88 ทอง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 15  
18 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา สพป. ลพบุรี เขต 1 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนดรุณาราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 87 ทอง 18  
20 โรงเรียนบุญญวิทยาคาร สพป. ชลบุรี เขต 2 87 ทอง 18  
21 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87 ทอง 18  
22 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 87 ทอง 18  
23 โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ สพป. สิงห์บุรี 87 ทอง 18  
24 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 85 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 85 ทอง 25  
27 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 2 85 ทอง 25  
28 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง 28  
29 โรงเรียนปรีดาวิทย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 84 ทอง 28  
30 โรงเรียนอรุณวิทยา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 84 ทอง 28  
31 โรงเรียนรักษ์วิทยา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 83 ทอง 31  
33 โรงเรียนนารายณ์วิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 81 ทอง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป. ระยอง เขต 1 81 ทอง 34  
36 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนศรีหฤทัย สพป. จันทบุรี เขต 2 77 เงิน 37  
38 โรงเรียนคี่ตี้ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 74 เงิน 38  
39 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพป. กาญจนบุรี เขต 3 71 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 - -  
41 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง - -  

หมายเหตุ : โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง และ โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว ไม่เข้าร่วมแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน